Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Om Bækkensmerter.dk​

​Bækkensmerter.dk har til formål at skabe et socialt net-værk for vores medlemmer, og har mange års erfaring inden for området. Bækkensmerter.dk hed tidligere Foreningen til Oplysning om Bækkenløsning (FOB), men skiftede navn i 2013.

Bækkensmerter.dk er en forening for dig, der er ramt af bækkenløsning under din graviditet, eller fortsat har bækken- eller hoftesmerter efter fødsel eller på grund af fald eller lignende. 

Også for mænd!

Mænd har ligeså store gener fra bækkensmerter som kvinder. 

Bækkensmerter.dk har igennem 30 år samlet unik viden om årsager og sammenhænge og ikke mindst diagnostisering og behandling af bækkensmerter.

Foreningen tilbyder personlig og individuel telefonrådgivning, kurser, medlemsarrangementer, workshops om behandling, viden, støtte og medlemsblad.​

Bækkensmerter.dk er en levende og dynamisk forening med et stærkt socialt fællesskab og en positiv tilgang til de ud-fordringer, vi mødes af i dagligdagen. Vi skaber stærke sociale relationer og driver vores forening med stort engagement.

Bækkensmerter.dk henvender sig primært til gravide,  og personer med langvarige/kroniske  bækkensmerter, og sundhedspersonale. Klik ind på din relevante målgruppe og læs mere.​

Priser for medlemsskab​

  • Alm. medlemsskab - kr. 285,-/kalenderår
  • Sundhedsfagligt medlemsskab - kr. 450,-/kalenderår
  • Støttemedlemsskab - kr. 100,-/kalenderår
  • Medlemmer fra udlandet - kr. 375,-/kalenderår med blad
  • Medlemmer fra udlandet, herunder Grønland, Færøerne og Island med alt materiale i PDF-format -                         kr. 75,-/kalenderår

Vi kan også tilbyde ratebetaling af kontingentet. Skriv til os for at aftale nærmere​

Meld dig ind her​

Bestyrelsen - Forskellighed gør stærk

Den nuværende bestyrelse består af fem dedikerede og aktive kvinder, der er uddannet indenfor regnskab, sygepleje og antropologi. Ingen af os har nogen uddannelse indenfor det muskuloskeletale område. Vi brænder for at dele og samle viden om bækkenløsning og bækkendysfunktion og for at kunne hjælpe flere til at få rigtige diagnoser og behandling og dermed for nogen et liv med færre eller ingen smerter. Vi arbejder alle ulønnet og frivilligt.

Foreningen drives som non-profit

Det økonomiske fundament er offentlige puljer (blandt andet Tips- og Lottomidler) og medlemskontingenter. Vores med-lemmer er både patienter med bækkensmerter, men i høj grad også sundhedsprofessionelle med interesse for bækken-problematik. Vi afholder foredrag over hele landet og en stor årlig workshop.

 

Du kan se mere om workshoppen her »

Vores passion

Vores egen historie er, at vi selv har været/er ramt af længere-varende eller kroniske bækkensmerter og har rendt panden mod muren i det traditionelle sundhedsvæsen, der ikke har kunnet hjælpe og udelukkende har opfordret os til at lære at leve med smerterne. Af stædighed, nysgerrighed og kampvilje er vi blevet ved med at lede efter viden, hjælp og forklaringer. Vi har aldrig givet op eller mistet håbet og troen på, at der var/er nogen, der kunne hjælpe og ved noget om lidelsen. Størstedelen af os i bestyrelsen har derigennem fået et smertefrit liv igen, og nu brænder vi for at hjælpe andre med bækkenproblemer.

Erfaringsbaseret viden

Foreningen har forsøgt at komme ud med vores viden og budskab, men vi tages ikke seriøst af mange læger, der ofte fejer en del af vores forklaringer af bordet. Vi har ingen evidens, men har alene set mønstre, der gentager sig. Vi påberåber os ikke at være eksperter, men at have en erfaringsbaseret viden, der kan hjælpe mange til at få den rigtige diagnose og behandling.

Telefonrådgivningslinje

Foreningen har igennem mange år samlet unik erfaring og viden. Via telefonrådgivningslinje gives individuel støtte og samtaler til medlemmer af Bækkensmerter.dk. Med baggrund i ny og vigtig viden, som vi har tilegnet os de senere år, kan vi give en rådgivning og hjælp, der aldrig har været bedre end nu.​

Bækkensmerter.dk      |      Spiren 49, 9260 Gistrup      |      E-mail: info@baekkensmerter.dk      |      CVR: 25347730