Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Hvad er bækkenløsning?

 • Bækkenløsning er en tilstand, der forårsages på grund af den øgede produktion af hormonet relaxin i graviditeten.

 • Dette hormon er med til at blødgøre ledbåndene (liga-menter), brusk og bindevæv, hvorved leddene løsnes til større bevægelighed således, at bækkenet forberedes på at kunne udvide sig under fødsel.

 • Blødgøringen af leddene kan føre til, at disse kan for-skydes eller fejlstilles. Dette kan medføre smerter fra irriterede og/eller inflammatoriske led, ledbånd og overbelastede muskler.

 • Hormonet relaxin har indflydelse på alle led i kroppen, hvorfor en del kvinder også får ledsmerter andre steder end i bækkenet.

 • Principielt kan man sige, at alle gravide har bækken-løsning, og at det er en naturlig tilstand, for at fødsel kan finde sted.​

Hormonet relaxin

Så længe du er gravid sker der en øget produktion af hormonet relaxin, som medfører den normale løsnen af led og ledbånd i bækkenet, som er nødvendig for at bækkenet kan udvide sig i forbindelse med fødslen.

Hormonet relaxin dannes i æggestokkene hos alle kvinder – også når man ikke er gravid. Relaxin indgår i menstruationscyklus og produktionen stiger ved ægløsningstidspunkt hen imod menstruation, hvor-efter det falder igen.

Ved graviditet dannes hormonet nu også i moder-kagen, hvorved mængden af relaxin øges.

Produktionen af relaxin er højest i 1. trimester.

Nogle kvinder kommer til at lide af smertefuld bækkenløsning og årsager og sammenhænge omkring dette forklares neden-for.

 • Den øgede produktion af relaxin sker samtidig med en hurtig og betragtelig vægtforøgelse i livmoderen, hvorfor der kommer øget pres på bækkenets led og ledbånd.​
 • For at skåne og kompensere for de smerte-påvirkede muskler og led i bækkenet, vil kroppen automatisk forsøge at bruge andre muskler.

 • Dette kan føre til overbelastning og skævvridning andre steder i kroppen, hvorved man kan få smerter i ellers ”raske” led og muskler

 • I takt med at fosterets vægt stiger hen i mod fødselstidspunktet, øges presset på bækkenets led og væv.

 • Dette kan nogle gange føre til at bækkenets led lettere forskydes (eventuelt fejlstilles) med smerter til følge.
 • Dette kan medføre smerter i lænden, ballerne og ned i benene. Se også under symptomer. Disse symptomer fortager sig normalt efter fødslen, når der ikke længere er forhøjet produktion af hormonet relaxin og når ledbånd og muskler ikke mere er under øget belastning.

 • Symptomerne kan forværres, hvis der i forvejen eksiste-rer en fejlstilling-/fastlåsning i lændehvirvlerne, SI-leddene og/eller hofteleddene. Ofte kan man ikke se disse fejlstillinger (forskubbelser og/eller fastlåsninger af leddene på røntgen eller scanninger, da det er meget små forskydninger.

​Mange har gener i graviditeten

De færreste kommer igennem en graviditet helt uden gener. Især bækkenet belastes under graviditeten, dels pga. vægt-øgningen og den ændrede kropsholdning efterhånden som maven vokser.

Ryg- og bækkensmerter behøver ikke altid stamme fra ryg- og bækkenleddene. Der er mange strukturer i bækkenet, der kan give smerter under en graviditet: For eksempel livmoderen; Det meste af livmoderen ligger frit i bughulen, men den holdes fast af sener, der er hæftet på bækkenleddene. Livmoderen understøttes af desuden af bækkenbunds-muskulaturen. Se Anatomi

Et ”forstuvet” bækken?

 • At have bækkenløsning sammenlignes ofte med at have et forstuvet bækken.

  ​Dog er det ikke det samme, idet det ikke sker som en pludselig forvridning-/skade.
 • Det sker over en periode og er små fiberspræng-ninger, som nærmest er forstrækninger- /afriv-ninger af de elastiske fibre i ledbåndene.

Mere end 80 procent af alle gravide oplever bækkensmerter i en eller anden grad i løbet af en graviditet, og i langt de fleste tilfælde går smerterne i sig selv igen, så snart fødslen er overstået.

For en mindre gruppe udvikler tilstanden sig imidlertid meget smertefuldt, og for 5-7 procents vedkommende varer den ved, længe efter, at de hormonelle forhold er normaliserede.

Når bækkenet så stabiliserer sig igen efter fødslen og led-båndene ”strammer” til igen, kan det stadig sidde låst og forkert, selvom der ikke længere er påvirkning af forhøjet produktion af hormonet relaxin.

Ny graviditet

Smertefuld bækkenløsning i én graviditet behøver ikke være en hindring for at få flere børn. 


Der er evidens for, at bækkenløsning i en graviditet hyppigt medfører bækkenløsning i en senere graviditet. 


Jo mere viden du har om bækkenløsning, jo bedre står du rustet til næste graviditet.


Før en ny graviditet kan det være en god ide at kontakte en fagperson med viden om bækkenløsning for råd og vejledning.
Det er vigtigt, at du er kommet dig godt over din graviditet og fødsel og din krop igen er stabil. Bemærk at ledbånd er ca. 8-9 måneder om at hele.


Vælger du at blive gravid igen, så forsøg at være både fysisk og psykisk velforberedt. Du må være i så god form som muligt. Både du og familien skal være indstillet på, at du måske skal igennem endnu en graviditet med smertefuld bækkenløsning.

Når bækkensmerterne varer ved

Hvis der stadig er bækkensmerter nogle måneder efter fødsel, er kroppen for længst holdt op med at have forhøjet produk-tion af hormonet relaxin. Tilstanden kan nu derfor ikke kaldes bækkenløsning mere. En betegnelse kunne være at kalde tilstanden for bækkendysfunktion, der betyder, at bækkenet ikke fungerer som det skal. Vi har i bækkensmerter.dk valgt at bruge denne betegnelse, når det drejer sig om længere-varende eller kroniske bækkensmerter.

Du kan læse mere under langvarige smerter

Her kan du læse vores pjecer: Bækkenløsning og bækkendysfunktion, Hvad er det og hvad kan du gøre ved det? og vores pjece: Praktiske tips og hjælpemidler


mere materiale med yderligere detaljeret viden ved at indmelde dig i Bækkensmerter.dk.

Bækkensmerter.dk      |      Spiren 49, 9260 Gistrup      |      E-mail: info@baekkensmerter.dk      |      CVR: 25347730