Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Symptomer på bækkendysfunktion – langvarige bækkensmerter

Hvis du stadig har bækkensmerter nogle måneder efter fødslen, kan tilstanden ikke længere kaldes bækkenløsning, da der ikke længere er forhøjet produktion af hormonet relaxin.​

En betegnelse kunne være at kalde tilstanden for bækken-dysfunktion, der betyder, at bækkenet ikke fungerer som det skal. Vi har i bækkensmerter.dk valgt at bruge denne beteg-nelse, når det drejer sig om længerevarende eller kroniske bækkensmerter.​

​Smerter i bækkenet kan have mange forskellige årsager

  • Årsagerne kan være mange, selvom symptomer kan være næsten de samme. Langvarige bækken-smerter kan også skyldes uheld eller fald, hvor symptomer minder om symptomer ved bækken-løsning.

  • Bækkendysfunktion kan give smerter i lænd, balder, lyske, haleben, sacroiliaca-led (SI-led), symfyse, muskler i underliv og i benene.
  • Smerterne kan veksle fra dag til dag og fra side til side og kommer hovedsageligt fra overbelastede muskler og ledbånd.​

Smerterne vil oftest være stær-kere, hvis der i forvejen eksisterer en fejlstilling / fastlåsning i lænde-hvirvlerne, SI-leddene og/eller hofteleddene. Ofte kan disse fejl-stillinger / forskubbelser og/eller fastlåsninger af leddene ikke ses på hverken røntgen eller scan-ninger, da de er meget små.

​Nogle oplever desuden følelsesforstyrrelser i hænder og fødder på grund af nerver, der kommer i klemme fra over-belastede muskler og led, der er fejlstillede.

  • Smerterne kan opleves for-skelligt fra person til person. Derfor er der heller ikke én behandling, der kan hjælpe alle.

  • Det kan f.eks. være, at der er sket små fejlstillinger i de ovennævnte led, som kan være forårsaget af tidligere fald, slag eller ulykke.​
  • Der kan også forekomme smerter i lår, ryg, nakke, kæber, skuldre, albue, hænder, knæ, ankler, fød-der og hovedpine.  Der kan også forekomme smerter, der minder om iskias smerter. Dette skyldes, at andre muskler prøver at kompensere for de berørte, smertefulde muskler i bækkenet, hvorved musklerne andre steder i kroppen over-belastes. I nogle tilfælde vil nye overbelastninger føre til nye kompensationer, og smerterne kan på denne måde brede sig og variere meget.

  • Fejlstilling eller forskubbelser af bækkenets led kan føre til, at andre led i kroppen bliver fejlstillede på grund af bækkenets centrale funktion for krop-pen. Eksempelvis kan nakke, kæber, skulder, knæ og ankler også påvirkes af forskubbede eller fejl-stillede led i bækkenet.​

Få mere materiale med yderligere detaljeret viden ved at melde dig ind i Bækkensmerter.dk

Bækkensmerter.dk      |      Spiren 49, 9260 Gistrup      |      E-mail: info@baekkensmerter.dk      |      CVR: 25347730