Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Fakta om bækkensmerter

​Kroniske bækkensmerter

Længerevarende bækkensmerter forekommer primært hos tre grupper af patienter:

  • Kvinder, der stadig oplever bækkensmerter efter graviditet og fødsel​

  • Kvinder og mænd, der har bækkensmerter forårsaget af et traume opstået i forbindelse med fx et fald eller biluheld.

  • Bækkensmerter kan også skyldes genetiske årsager.

Hvert symptom - sin speciallæge

Bækkensmerterne kan være ledsaget af eller over tid udvikle sig til også at omfatte smerter i fx ryg, nakke, skuldre, ankler, fødder og hænder og i nogle tilfælde følelsesforstyrrelser i arme og ben. Karakteristisk for patienterne er, at det på trods af diverse undersøgelser i det etablerede sundhedssystem (scanninger, reumatologiske undersøgelser, neurologiske undersøgelser osv.) ikke er muligt at give en forklaring på de vedblivende smerter og eventuelle følelsesforstyrrelser.

Hyppige årsager

Ud fra vores mangeårige erfaringer er en af de hyppigste årsager til længerevarende og kroniske bækkensmerter, at et eller flere led i og omkring bækken og/eller hofteled sidder fejlstillet, forskubbet og/eller fastlåste. Disse fejlstillinger ofte er så små, at de ikke kan erkendes på røntgenbilleder eller scanninger. De kan imidlertid identificeres gennem neuro-muskulær test hos CCEP kiropraktorer eller osteopatiske undersøgelser og behandles via manuel terapi. Hvis et led er fejlstillet i længere tid, kan der opstå en irritationstilstand eller inflammation i led, ledbånd og muskler. 

For at skåne og kompensere for de smertepåvirkede muskler og led i bækkenet, vil kroppen automatisk forsøge at benytte andre muskler. Dette kan føre til overbelastning og fejlstilling af andre led i kroppen, eksempelvis nakke, skulder, knæ og ankler, hvorfor der også kan opstå smerter her, som igen kan medføre nye komplekse tilstande, hvor hele kroppen nu er påvirket.

Kompleks tilstand

Symptomer kan være ens eller næsten identiske, men årsager og kombinationer af disse kan være utallige og vidt forskellige, og behandlingen er derfor unik for hver patient. Det er vigtigt at holde sig for øje, at langvarige smerter påvirker de smerte-plagedes psykiske tilstand og ofte også sociale forhold. 

Smerterne kan i nogle tilfælde også medføre kronisk smerte-syndrom (CRPS), kronisk udmattelses-syndrom og/eller kinesiofobi (angst for bevægelse) og det er ingen hemme-lighed, at depression og angst ofte følger med, når det drejer sig om at leve med en kronisk smertetilstand.

Når der følger stigmatisering, manglende forståelse, og viden om lidelsen oveni, er dette en yderligere medvirkende årsag til, at patienterne havner i en ond cirkel og tilstanden bliver nu meget kompleks og endnu sværere at få løst, da krop og psyke hænger tæt sammen.​

Bækkensmerter.dk      |      Spiren 49, 9260 Gistrup      |      E-mail: info@baekkensmerter.dk      |      CVR: 25347730