Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Foreningens drift

Økonomi

Foreningens økonomiske fundament består af medlemskon-tingent samt støtte fra offentlige puljer under Ministeriet for Sundhed og forebyggelse.

Bestyrelse

Bækkensmerter.dk består af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

Frivilligt og ulønnet arbejde

Bækkensmerter.dk drives udelukkende af personer, der alle arbejder frivilligt og ulønnet.

Foreningen har et net af telefonrådgivere, der via telefon og mail yder rådgivning til kvinder med bækkenløsning i graviditeten, og såvel kvinder og mænd, der lider af bækkendysfunktion/langvarige bækkensmerter og deres pårørende. Liste over telefonrådgivere finder du under kontakt os her på hjemmesiden.

Delegeretforsamling

Der afholdes regionsmøder hvert år i februar og marts, hvor der vælges delegerede, der deltager på delegeretforsam-lingen.

På delegeretforsamlingen godkendes regnskab og budget og der vælges nye bestyrelsesmedlemmer.

Delegeretforsamlingen er en forsamling af delegerede (”udvalgte”) valgt på lokale møder, f.eks. regionsmøder. Hermed begrænses antallet af deltagere til den under alle omstændigheder beslutningsdygtige forsamling.

Fordi foreningen er aktiv i alle regioner i Danmark, kan vi søge tipsmidlernes driftspulje, der betyder at deltagerne på delegeretforsamlingen kan få tilskud til deres transport og overnatningsudgifter.

Generalforsamlingen er en for medlemmer, frit tilgængelig forsamling. På generalforsamlingen skal der normalt være fremmødt en vis procentdel, f.eks 30%. (bestemt i ved-tægterne). Af foreningens medlemmer for at være beslut-ningsdygtig, ellers skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der i indkaldelsen  skal oplyses, at et evt. antal medlemmer ikke behøver at være fremmødt.

Derfor har Bækkensmerter.dk valgt delegeretforsamlingen som den beslutningsdygtige forsamling.

Bækkensmerter.dk      |      Spiren 49, 9260 Gistrup      |      E-mail: info@baekkensmerter.dk      |      CVR: 25347730