Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kroniske bækkensmerter som funktionel lidelse?

  • Bækkenløsning var tidligere på listen for funktionelle lidelser, men nu er betegnelsen istedet erstattet med "Kroniske bækkensmerter", som nu står på liste over funktionelle lidelser - se gerne mere her: http://funktionellelidelser.dk/for-fagfolk-og-forskere/til-behandlere/
  • ​og her:
    http://funktionellelidelser.dk/  
  • De hyppigste symptomer fra længerevarende bækken-dysfunktion passer med kriterier som værende en funktionel lidelse.
  • Bækkensmerter.dk er dybt uenige, i at betegnelsen "Kroniske bækkensmerter" er kategoriseret som værende en funktionel lidelse og læs gerne mere her om vores synspunkter og tilgang til "De uforklarlige smerter". ​

Få flere fakta om kroniske eller langvarige bækkensmerter her

Foreningens brev til Sundhedsstyrelsen vedr. diagnosen "kroniske bækkensmerter" som er defineret som en funktionel lidelse:

 Læs her

Funktionelle lidelser:

  • Funktionelle lidelser anvendes som samlebeteg-nelse for tilstande eller lidelser, hvor personen oplever vedholdende, fysiske symptomer, der påvirker den daglige funktionsevne og livskvalitet, men hvor man ved undersøgelse ikke kan påvise mangler eller defekter ved kroppen og dens funk-tioner. Forståelsen af funktionelle lidelser udfor-drer den klassiske forestilling om, at sygdomme er enten fysiske eller psykiske, og sætter fokus på forskellige sygdomsforståelser. Denne type af lidelser sætter desuden brugen af diagnoser på spidsen.

  • Diagnosen ”funktionel lidelse” er en forsknings-diagnose, der er defineret af Forskningsklinikken for funktionelle lidelser, der hører under Århus Universitetshospital. Diagnosen findes ikke i WHOs diagnosesystem og anvendes alene i Danmark, hvor den ofte kædes sammen med psykiatrien. Forskningsklinikken ledes af Psykiateren Per Fink.

  • Kritikere af betegnelsen funktionel lidelse og an-vendelsen af behandlingsmetoder og diagnose-koder indenfor psykiatrien ser dette som en stigende psykiatrisering, hvor mange forskellige lidelser af først og fremmest somatisk karakter placeres i psykiatrien, hvor der ofte behandles med psykofarmaka, med mange negative konse-kvenser til følge – blandt andet stigmatisering, forringet mulighed for pension og eventuelle erstatninger fra forsikringsselskaber.

  • Forskningsklinikken drives blandt andet af støtte-midler fra Trygfonden og Lundbeck Fonden.

Bækkensmerter.dk      |      Spiren 49, 9260 Gistrup      |      E-mail: info@baekkensmerter.dk      |      CVR: 25347730