Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

November 2023

Smerte og især kroniske smerter er et komplekst problem

Smerte og især kroniske smerter er et komplekst problem og der findes ikke en one fits all solution, da smerter er subjektive, da det enkelte menneskes opfattelse, livssituation, baggrund, livshistorik og kultur er forskellige fra andre menneskers.

Af Lene Pilegaard

​Medicinsk behandling af kroniske smerter

Kronisk smerte er traditionelt blevet set som et medicinsk problem, der kræver medicinsk behandling, og mange af disse behandlinger kan ofte ende med at gøre smerten værre. En årsag kan være, at effekten af smertestillende præparater aftager og der skal indtages højere doser for at bibeholde effekten som smertestillende. Måske er der også tilkommet afhængighedsproblemer, der er forbundet med mange opiatbaserede smertestillende midler. Ved at skifte væk fra den rent biomedicinske smertemodel til en biopsykosocial tilgang, er psykologiske metoder til smertelindring blevet mere almindelige i de senere år. Begyndende i 1980'erne blev kognitive adfærdsmæssige behandlinger introduceret for at hjælpe kroniske patienter med at klare smertetackling bedre. 

Hvad er elementerne i kognitiv behandlingsform?

Disse kognitive behandlingsformer for patienter med kroniske smerter, omfatter blandt andet:

  • ​Kognitiv omstrukturering for at ændre negative tanker om smerte og håndtere overbevisninger, som måske ikke er reelle
  • ​Træning i problemløsning for at tilskynde smertepatienter til at arbejde sig igennem deres problemer som afprøvning af nye løsninger og måling af deres effektivitet
  • ​Ændring af strukturerede aktiviteter ved at lære tempo (opdele aktiviteter i mindre bidder i løbet af dagen) og blive mere fysisk aktiv
  • ​At lære mere om smerte og mestringsteknikker

​​

Vores følelser og tanker kan enten forværre eller reducere smertefornemmelsen

Forskning i smerte

I de senere år har forskning i kroniske smerter fokuseret på at udvikle en bedre forståelse af de psykologiske og neurologiske faktorer, der styrer smerte. Effektiviteten af ​​psykologiske behandlinger til at kontrollere smerte er sandsynligvis forbundet med indflydelsen fra de forskellige dele af hjernen. For eksempel kan afspænding og biofeedback påvirke den sensoriske cortex og det limbiske system, hvilket igen fører til en øget følelse af kontrol over smerte.

Desværre er en af ​​de største ulemper ved forskning i smerte, at den ikke kan måles direkte. Kun den person, der oplever smerten, er virkelig klar over, at den er der. Indtil nu har der ikke været nogen måde at måle smerte på, undtagen ved enten at spørge patienten om deres subjektive oplevelse eller at måle, hvordan smerte ændrer adfærd. Med udviklingen af ​​bedre diagnostiske metoder som fMRI, kan det blive muligt at måle ændringer i hjernen, der er forbundet med smerte direkte. Ud over at give mulighed for mere følsomme mål for smerte, kan det også blive muligt at evaluere effektiviteten af ​​psykologiske behandlinger ved, hvordan de ændrer hjernen direkte.

Ikke to er ens

Da alle, der lider af smerter, er forskellige, vil der ikke være en enkelt tilgang, der vil hjælpe alle. Ved at lære, hvordan man matcher smertebehandlinger til specifikke smertepatienter, kan forskere opdage, hvorfor nogle mennesker får mere smertelindring end andre. I stedet for at behandle alle smertepatienter på samme måde, går vi måske ind i en ny æra med personlig smertebehandling, der kan være mere omkostningseffektiv og give bedre lindring, end hvad kroniske smertepatienter ofte udholder nu. Ved smertebehandling er det også vigtigt at sikre sig, at smertepatienter har en realistisk idé om, hvad de kan forvente af behandlingen og ikke at stole på falske forhåbninger.

Man kan ikke måle smerte

Man kan ikke måle smerter, da det altid vil være det enkelte menneskes opfattelse af intensiteten og arten af smerten, der skal ligge til grund for en måling. Når to mennesker, der begge har brækket en arm går til lægen, kan man ikke sammenligne deres smerter og forudsætte, at deres smerteoplevelse må være den samme.

Det er vigtigt at finde sine egne nøgler

Det gælder også om at få en grundlæggende forståelse af smertemekanismen og finde ”sine egne nøgler”. At få fundet frem til ens egne helt personlige ”smertespeedere og smertebremser.” Det der er en ”smertespeeder og/eller smertebremse” for en person, behøver ikke at være det samme for en anden. Det er en af grundene til, at kognitiv behandlingsmetode kan give mening for den enkelte, når det drejer sig om smertetackling.

Følelsesmæssig ophidselse kan påvirke smerte direkte ved at øge muskelspændinger og ændre niveauet af hormoner og neurotransmittere forbundet med smerte.

Det er svært at beskrive smerte

Oftest prøver man at få personer, der lider af smerter, til at beskrive graden/styrken af smerten fra en skala fra 1 til 10 og selv her kan man ikke sammenligne, da det enkelte menneskes opfattelse er subjektivt og ikke objektivt og klart målbart. Det er derfor også svært at lave entydig forskning indenfor smerteområdet.

Vi bruger metaforer til at beskrive smerten

Det kan være svært at beskrive smerte, som er så subjektivt, for andre mennesker. Vi har derfor udviklet en ”lingo” for beskrivelse af smerte og ”diagnoser” så man nemmere kan italesætte sin subjektive oplevelse; F.eks en ”brændende smerte”, skærende som en kniv, led; ”der går ud af led” og diagnoser som ”frossen skulder” og ”hælspore” er alle kommet til i vores sprog for bedre at kunne italesætte smerten. Det er et toægget sværd for et er, at det er nødvendigt have ord i sit sprog for at kunne italesætte smerte, men på den anden side, så er de metaforer, der bruges, med til at forstærke og vedligeholde hjernens beskyttelses- og alarmsystem omkring smerten og måske med til at vedligeholde graden eller sågar øge smerte, der opleves.

Smertetackling består af mange elementer

Der bør indgå mange forskellige elementer i smertetackling og -strategier, som kan supplere eller måske i nogle tilfælde erstatte eller nedsætte forbruget af smertestillende medicin. Det kan være en rigtig god ide at søge den hjælp til smertetackling, som tilbydes i vores offentlige sundhedssystem – blandt andet via nogle af de tilbud som smerteklinikker tilbyder. 

​Lene Pilegaard har i 2019 udgivet bogen: Smerte er fantastisk. Her får du forklaringerne bag smertemekanismen forklaret på en let og forståelig måde. Bogen er rigt illustreret, og alt forklares undervejs. Bogen indeholder desuden mere om smertesensibilisering, hvorfor hjernen skal inddrages, om placebo, og hvordan hele den eksistentielle del også er påvirket, herunder tab af identitet, livet med smerte og om sorg, skam, skyld. Bogen gennemgår desuden principperne bag kognitiv tankegang/terapi.

Du kan læse meget mere om bogen her: www.smertererfantastisk.dk. Her findes også nogle af kapitlerne fra bogen som podcasts.

Bogen kan købes i alle danske boghandlere, direkte ved forlaget og lånes på biblioteket.

Bækkensmerter.dk      |      Spiren 49, 9260 Gistrup      |      E-mail: info@baekkensmerter.dk      |      CVR: 25347730