Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Januar 2021

Hvad er CCEP?

​CCEP står for Certified Chiropractic Extremity Practitioner, og er en overbygning til kiropraktikuddannelsen, hvor man lærer at finde, identificere og justere fejlstillinger i led i kroppens ekstremiteter (f.eks. arme og ben).

Skrevet af Af Søren Weis, Fysioterapeut og Lene Pilegaard

Hvem er jeg?

Jeg er uddannet fysioterapeut og har arbejdet i sygehusvæsenet og med genoptræning i en kommune. Ved siden af har jeg taget kursus i genoptræning af forskellige sygdomme og lidelser samt fulgt et kursus om genoptræning af forskellige skulderskader. 

I 2018 fik jeg arbejde i en klinik, hvor CCEP metoden blev anvendt, og hvor konceptet yderligere blev udviklet gennem arbejdet i klinikken. CCEP metoden, som behandling, gav rigtig god mening for mig, idet den som behandlingsmetode er med til at sikre, at alle muskler arbejder optimalt, hvorved eksempelvis genoptræning bliver så effektfuld som muligt. 

I 2020 ramte Corona nedlukningen den klinik, jeg arbejdede i, og da den lukkede, startede jeg min egen klinik: Weis’s Led & Smerteklinik i Vejle.

Hjernen modtager konstant signaler fra kroppen om kroppens tilstand via forskellige typer af receptorer, der registrerer tilstanden, og derfra sendes besked via nervesystemet til hjernen

Kroppens sensoriske receptorer

Synkronisering af nervesystemet.

For at vores krop kan fungere optimalt kræves en synkronisering af vores nervesystem og det mekaniske kontrolsystem, også kaldet Kinetic Chain.

Nogle vil reagere ved mekanisk stimuli – eksempelvis berøring, hvis der sker et brud eller man skærer sig. Andre reagerer på stræk, tryk og bevægelse (mekanoreceptorer). Nogle reagerer på ændringer i temperaturen, mens andre reagerer på om der sker kemiske forandringer.

Hvad sker der ved forvridning af et led?

Hvis et led bliver udsat for et vrid (luksation) påvirker det både de neurologiske og de mekaniske komponenter. Disse vrid af leddene er ofte ganske få millimeter og derfor ofte ikke noget man lægger mærke til, når skaden sker og ofte kan de ikke ses på røntgen eller scanninger. 

Når et led er fejlstillet, kan signaler fra mekanoreceptorerne i leddet, medføre, at der sker en form for forringelse af de signaler, der involverer nervesystemet og det mekaniske kontrolsystem (Kinetic chain). Via disse signaler fra mekanoreceptorerne, opstår en refleks, som medfører en neuromuskulær svækkelse af de nærtliggende muskler, når leddet er fejlstillet.

Mekanoreceptor er en sensorisk receptor, der sender information om de mekaniske stimuli til centralnervesystemet. De kan sende besked til hjernen om hudstimulus, vibrationer, stræk, tryk, bevægelse og berøring. Blandt andet er mekanoreceptorerne vigtig i proprioception, der giver stillingssans information omkring muskler og led.

Et fejlstillet led vil medføre en eller flere svækkede muskler, og forringe den biomekaniske funktion af disse omkring det fejlstillede led. Dermed sættes en kædereaktion i gang, hvor andre muskler bliver overbelastede, da disse nu skal overtage mere af funktionen for den/de svækkede muskler.

Øget opspænding og stramhed af andre muskler forringer biomekanikken omkring fejlstillet led, hvilket øger risikoen for skader og giver hyppigt symptomer i form af smerter. Nedsat bevægefrihed er hjernens strategi for at stabilisere og fiksere et område, der ikke er fuld kontrol over med det formål at sikre, at området ikke yderligere belastes og der kan finde en mulig heling sted. Som f.eks. ved en forstuvning.

Neuromuskulær test

Man kan via en såkaldt neuromuskulær test identificere fejlstilling i leddet og ved manuel behandling få leddet tilbage i rette position, hvorved musklerne igen får deres normale styrke. Det går primært ud på at teste muskler, for at se om de er svækkede. Testen foretages manuelt, med en test af musklens funktion, hvor ekstremiteter holdes i forskellige positioner, mens behandleren laver et let pres imod kropsdelen, hvor patienten presser let imod i den modsatte retning. Hvis der ikke er nogen væsentlig styrke i musklerne, kan det være et tegn på, at led er fejlstillet.

​Årsager til fejlstilling af led

Fejlstilling af led kan ofte ske ved fald eller vrid, men uanset om du i dit daglige arbejde går meget, sidder meget på kontor eller løfter tunge ting, er der en sandsynlighed for at nogle af dine led kan blive fejlstillet, og dermed have behov for justering, så musklerne igen fungerer optimalt. Bliver de ikke justeret, vil andre muskler overkompensere, hvilket kan resultere i, at flere af kroppens led bliver vredet uhensigtsmæssigt, hvilket over tid kan give flere smerter. 

Med CCEP metoden sikrer man, at alle led bliver kontrolleret for fejlstillinger via neuromuskulær test og at led bliver justeret på plads, hvorved det neurologiske system og det mekaniske kontrolsystem bringes til at arbejde optimalt, så kroppen kan præstere bedst.

Ved bækkensmerter er hofteleddet hyppigt involveret.

Hofteleddet

Hofteleddet består af lårbensknoglen (Femur), som sidder inde i ledskålen (Acetabulum) i hoftebenet (Os ilium). Bækkenet består af hoftebenet og korsbenet (Os sacrum). Mellem korsbenene sidder symfysen, en tynd bruskplade. Under korsbenet sidder halebenet (Os Coccygis).

Der er 18 muskler, der har en forbindelse til hoften og bækkenet og der stilles store krav til koordineringen af disse muskler under aktivitet og daglige bevægelser.

Hvis hofteleddet bliver udsat for et vrid grundet et fald (f.eks. ved sportsaktivitet) eller faldulykke, uhensigtsmæssig arbejdsstilling over længere tid, eller fordi man gennemfører en hård barnefødsel, kan de neurologiske signaler ud til hoftemusklen Piriformis (som er en lille muskel, der sidder mellem korsbenet og lårbensknoglen) blive forringede, hvilket gør at musklen ikke arbejder optimalt.

Symptomer

De omkringliggende muskler kompenserer for svækkelsen af Piriformismusklen, hvorved de bliver overbelastede, spændte og kan til sidst udløse smerter. Disse smerter kan forværres over tid og kan give andre komplikationer såsom smerter i lænd, knæ og fødder, nedsat balance, svært ved at holde på vandet (hvis muskelspændingerne trykker på blæren). Det kan også give en murrende og diffus smerte samt følelsesforstyrrelser, da en overspændt muskel udvider sig/fylder mere og derved kan nerver generes, (komme lidt i klemme) herunder irritation af iskiasnerven.

Når en muskel er tilstrækkelig overbelastet og irriteret, kan det bidrage til smerte lokalt ved musklen og referere til større områder.

​Hvordan hjælper CCEP behandling mod hofte- og bækkensmerter?

Med CCEP justeres hofteleddet i en bestemt retning, så den svækkede Piriformis muskel aktiveres og de ovebelastede muskler kan begynde at slappe af. Man skal være opmærksom på, at den genvundne aktivitet af en svækket muskel i starten kan give ømhed i musklen og følelsen af træthed, som hvis man havde været fysisk aktiv efter langs tids pause.

Behandlingen af et fejlstillet led skal gentages over nogle gange, før der tydelig ses en blivende effekt. Det er også altafgørende for den enkelte person, som får denne behandling, at leddet ikke udsættes for de stressfaktorer, som forårsagede problemet til at begynde med.

​Andre led i kroppen påvirkes også

Andre led og muskler i kroppen er ofte også påvirket, hvis hofteleddet er fejlstillet. Der kan foretages neuromuskulær test af størstedelen af kroppens led og således kan manipulation af andre led også indgå i behandling af fejlstilling i hofteleddet.

​Årsag til fejlstilling af hofteleddet

Der kan være mange årsager til, at hofteleddet er fejlstillet. Hofteleddet kan også påvirkes, hvis der er problemer med andre led i kroppen, eksempelvis knæ eller fødder. Det kan gå begge veje, så et fejlstillet hofteled kan medføre problemer med knæ, lænd og fødder – omvendt hvis der er problemer med knæ, lænd og fødder, kan det også påvirke hofteleddet. Nakke og skulder er for det meste også påvirket, hvis hofteled er fejlstillede og kan medføre f.eks. spændingshovedpine, kæbesmerter, følelsesforstyrrelser i hænder og fødder, mm.

Bækkensmerter.dk      |      Spiren 49, 9260 Gistrup      |      E-mail: info@baekkensmerter.dk      |      CVR: 25347730